Back to Store

LifeStyle I/24

zł500.00 PLN

Shipping costs will be calculated at checkout.

FOTOspotkanie towarzysko-fotograficzne
Temat przewodni: LifeStyle I/24

Lokalizacja - Warszawa przy ul. Panieńska 4 lok. 1


4 modelki
10 fotografów


17.02.2024r - Sobota 

10:00-18:00 - Sesja warsztatowa
18:00 - 20:00 - Selekcja - wydruk


Koszt - 500 zł.
Wpłaty na konto spółki: 

FOTOSPOTKANIA PSA PL 52 1050 1025 1000 0090 3277 3013


Tytuł wpłaty: LifeStyle I/24

Using Format